Den internationella gruppen Capoeira Brasil är idag representerad i fem världsdelar med över niohundra centra och cirka 40 000 utövare. Ett av gruppens mål är att introducera och etablera capoeiran som en folkrörelse och idrott som främjar rörelsekompetens och rörelseglädje i alla åldrar. Capoeiran ska också utveckla gemenskap och glädje, ansvar och ömsesidig respekt mellan människor oberoende av ålder, kön eller social och kulturell härkomst.
Africabaiana är en förening som startades  2009  för att bedriva verksamhet inom Brasiliansk Capoeira som idrott och kulturtradition i Göteborg med omnejd.
Föreningen ingår i det större internationella nätverket Grupo Capoeira Brasil.Vi vill verka för att introducera och utveckla Capoeira
som en etablerad idrottsverksamhet för barn, unga och
vuxna i Göteborg, Stenungsund och Tjörn.

BÖRJA TRÄNA IDAG!