4 20 22 57514_10151326088162288_1665189919_o 680500_10151326087432288_1213568978_o 704332_10151326087707288_959231473_o 704912_10151326090037288_1561678870_o 665663_10151326089587288_1082322356_o 15203111_10210653642875136_1991160843806972398_n 65942588-jwJKN 1934907_10207651267177620_1060701484423544391_n
Den internationella gruppen Capoeira Brasil är idag representerad i fem världsdelar med över niohundra centra och cirka 40 000 utövare. Ett av gruppens mål är att introducera och etablera capoeiran som en folkrörelse och idrott som främjar rörelsekompetens och rörelseglädje i alla åldrar. Capoeiran ska också utveckla gemenskap och glädje, ansvar och ömsesidig respekt mellan människor oberoende av ålder, kön eller social och kulturell härkomst.
Africabaiana är en förening som startades  2009  för att bedriva verksamhet inom Brasiliansk Capoeira som idrott och kulturtradition i Göteborg med omnejd.
Föreningen ingår i det större internationella nätverket Grupo Capoeira Brasil.Vi vill verka för att introducera och utveckla Capoeira
som en etablerad idrottsverksamhet för barn, unga och
vuxna i Göteborg, Stenungsund och Tjörn.

BÖRJA TRÄNA IDAG!