Africabaiana är en förening som startades  2009
 för att bedriva verksamhet inomBrasiliansk capoeira som
idrott och kulturtradition i Göteborg med omnejd.

Föreningen ingår i det större internationella nätverket Grupo Capoeira Brasil. Vi vill verka för att introducera och utveckla Capoeira som en etablerad idrottsverksamhet för barn, unga och vuxna i Göteborg, och Tjörn.

Den internationella gruppen Capoeira Brasil är idag representerad i fem världsdelar med över niohundra centra och cirka 40 000 utövare. Ett av gruppens mål är att introducera och etablera capoeiran som en folkrörelse och idrott som främjar rörelsekompetens och rörelseglädje i alla åldrar. Capoeiran ska också utveckla gemenskap och glädje, ansvar och ömsesidig respekt mellan människor oberoende av ålder, kön eller social och kulturell härkomst.

Det är lätt att engagera barn i capoeira eftersom träningen bygger på musik, rörelseglädje och lekfullhet. Genom att träningen involverar rytm, sång och musicerande tränas rytmkänsla, musikalitet, rörelseuttryck, kroppsmedvetenhet och kroppskontroll samtidigt som gruppen har roligt tillsammans. Men capoeiraträningen bygger på en genomtänkt pedagogisk idé som gör det möjligt för alla att träna tillsammans - nybörjare och erfarna, kvinnor och män, barn och vuxna.